Fólie Stretch-Hood

Fólie s vynikajícími užitnými vlastnostmi, ideální pro balení těžkých nákladů. Chrání je před poškozením a deformací

Inovativní řešení

Nejvyšší kvalita produktu

Moderní technologie

Technologie výroby s nízkými emisemi

Ekologický přístup

Balení s péčí o životní prostředí

Dodáváme nejlepší a inovativní řešení v oblasti balení

Fólie Stretch-Hood

Fólie Stretch-Hood je používána k zabránění posunu zboží na paletách

Stretch-Hood je inovativní řešení, které umožňuje dokonalé zabezpečení i těžkých nákladů, vyžadujících plnou stabilizaci během přepravy. Je to zároveň další ochranná bariéra, která izoluje produkty od mnoha škodlivých vnějších faktorů. Fólie Stretch-Hood jsou vynikajícím řešením, neboť umožňují pokrýt celou paletu a náklad na ní umístěný jednotnou vrstvou obalu.

Výhody fólie Stretch-Hood

Specifická povaha fólie Stretch-Hood znamená, že ve srovnání s jinými dostupnými technologiemi má několik důležitých výhod

Výhody fólie Stretch-Hood nevycházejí jen z její konstrukce, ale také z technologie zabezpečování palet jednotlivým rukávem. Je to mimořádně těsná ochranná vrstva, která poskytuje všechny další výhody vyplývající z použití fóliových obalů.

1

Těsná a trvanlivá ochranná vrstva

Protože fólie Stretch-Hood je aplikována na celou paletu s nákladem ve formě jednotlivého rukávu, neexistují žádné nesrovnalosti, které by mohly vzniknout během obalování. Tato vrstva má také stejné vlastnosti v každém bodě, což zaručuje úplnou ochranu.

2

Zvýšená rychlost balení

Vzhledem k konstrukci rukávu je také samotné balení rychlejší než u klasických stretch fólií. Celý proces může být zrychlen až trojnásobně, přičemž rychlost balení lze v širokém rozsahu regulovat.

3

Nižší náklady na balení

Možnost zabezpečení palety pomocí jednotlivého rukávu, namísto překrývajících se vrstev fólie, znamená méně materiálu k použití. Jednotkový náklad na obal může být až třikrát nižší než u klasických fólií.

4

Plná čitelnost etiket

Fólie dobré kvality pro obalování jsou průhledné a neměly by bránit skenování, ale jednovrstvý obal se stálou strukturou bude vždy v tomto ohledu ještě výhodnější. Skenování přes Stretch-Hood není žádný problém.

5

Lepší ochrana před deformací zásilky

Protože všechny produkty na paletách jsou zabezpečeny stejnou tloušťkou fólie natažené se stejnou silou, celá hromada na paletě je výrazně stabilnější a nebude se deformovat během přepravy.

6

Snadnější zjištění poškození

U fólie Stretch-Hood lze na první pohled posoudit, zda došlo k poškození ochranné vrstvy, což nemusí být možné u palet obalených – a v některých odvětvích průmyslu je zachování neporušenosti ochranné vrstvy zvlášť důležité.

Vlastnosti a použití

Fólie Stretch-Hood je poměrně tenká, ale přesto odolná a velmi pružná

Fólie Stretch-Hood je obzvláště oblíbená jako způsob zabezpečení velkých nákladů během přepravy.

Vlastnosti fólie Stretch-Hood

Použití fólie Stretch-Hood

Další informace

Možná je personalizace produktů v omezeném rozsahu. Pro získání podrobných informací vás zveme k telefonickému nebo e-mailovému kontaktu s naším kancelářským týmem:

+48 790 444 607
[email protected]

Pro podání objednávky vás zveme k kontaktu s naším obchodním týmem nebo obchodním zástupcem.
Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem:

+48 790 444 607
[email protected]