Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

„Internacjonalizacja Rolls Sp. z o.o. poprzez ekspansję firmy na nowe rynki zagraniczne"

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotu z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 429462,50 PLN