Jesteśmy ECO

Kładziemy ogromny nacisk na działania związane z ekologią. W pełni zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki produkcja folii może mieć na środowisko, dlatego podejmujemy konkretne kroki w kierunku zrównoważonego i przyjaznego dla planety rozwoju.

Ekologia

Dbamy o środowisko naturalne.

Recykling

Folie Rolls w 100% nadają się do recyklingu.

Idea downgaugingu

Zmniejszamy grubość folii.

Dostarczamy najlepsze i innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań

Ekologia jest dla nas ważna

Pracujemy nad wdrożeniem obiegu zamkniętego folii

W obecnej fazie aktywnie wprowadzamy innowacyjne projekty związane z realizacją obiegu zamkniętego folii stretch. Celem tych działań jest stworzenie systemu, który umożliwi odbieranie zużytej folii bezpośrednio od naszych klientów. Dzięki temu nie tylko zwiększymy efektywność recyklingu, ale także zminimalizujemy negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie ilości odpadów.

Mniejsza grubość te same właściwości

Konsekwentnie dążymy do redukcji ilości używanej folii, co realizujemy poprzez produkcję w znacznie niższych grubościach.

Ta strategia, znana jako idea downgaugingu, nie tylko pozwala nam na oszczędność surowców, ale również zmniejsza ilość odpadów tworzonych podczas procesu produkcji. Dzięki temu nie tylko spełniamy oczekiwania rynkowe, ale także aktywnie uczestniczymy w globalnych wysiłkach mających na celu ochronę naszej planety.

Wszystkie te działania stanowią integralną część naszej misji, która zakłada nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również dbanie o to, aby nasza działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Jesteśmy przekonani, że świadomość ekologiczna i odpowiedzialność społeczna są kluczowymi wartościami, które powinny kierować współczesnym biznesem, dlatego dążymy do ciągłego doskonalenia naszych praktyk zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.