Sme ECO

Klademe obrovský dôraz na aktivity súvisiace s ekológiou. Plne si uvedomujeme vplyv, ktorý môže mať výroba fólií na životné prostredie, preto podnikáme konkrétne kroky smerom k udržateľnému a priateľskému rozvoju pre našu planétu.

Ekológia

Staráme sa o prírodné prostredie.

Recyklácia

Fólie Rolls sú 100% recyklovateľné.

Ideológia downgaugingu

Znižujeme hrúbku fólií.

Poskytujeme najlepšie a inovatívne riešenia v oblasti obalov

Ekológia je pre nás dôležitá

Pracujeme na implementácii uzavretého cyklu fólií

V súčasnej fáze aktívne zavádzame inovatívne projekty súvisiace s realizáciou uzavretého cyklu stretch fólií. Cieľom týchto aktivít je vytvorenie systému, ktorý umožní prijímanie použitých fólií priamo od našich zákazníkov. Týmto nielen zvýšime efektívnosť recyklácie, ale tiež minimalizujeme negatívny vplyv na životné prostredie prostredníctvom obmedzenia množstva odpadu.

Menšia hrúbka, tie isté vlastnosti

Konsekventne sa snažíme o zníženie množstva používanej fólie, čo realizujeme výrobou v podstatne nižších hrúbkach

Táto stratégia, známa ako ideológia downgaugingu, nám nielen umožňuje ušetriť suroviny, ale tiež znižuje množstvo odpadu vytvoreného počas výrobného procesu. Týmto nielenže spĺňame trhové očakávania, ale tiež aktívne participujeme v globálnych snahách zameraných na ochranu našej planéty.

Všetky tieto aktivity sú integrálnou súčasťou našej misie, ktorá predpokladá nielen dodávanie vysokokvalitných produktov, ale tiež starostlivosť o to, aby naša činnosť mala čo najmenší vplyv na životné prostredie. Sme presvedčení, že ekologické povedomie a spoločenská zodpovednosť sú kľúčovými hodnotami, ktoré by mali smerovať súčasný biznis, preto sa snažíme neustále zlepšovať naše praktiky v súlade so zásadami udržateľného rozvoja.