Kalkulátor hmotnosti a dĺžky fólie

Skontrolujte vzťah medzi hmotnosťou a dĺžkou fólie

V nasledujúcom kalkulátore môžete skontrolovať vzťah medzi hmotnosťou a dĺžkou stretch fólie.

Počítam na základe:
Rozmery fólie:
Kalkulator
Dĺžka [m]
Šírka [cm]
Hrúbka [μm]
Dĺžka fólie [m]
s aktuálnymi parametrami: 299 m