Fólia bariérová

Unikátna 13-vrstvová štruktúra fólie poskytuje nevyhnutné bariérové vlastnosti obalov, dokonca aj pri významnom mechanickom zaťažení. Zaručuje vynikajúce vlastnosti odolnosti, vysoký stupeň tesnosti a odolnosti voči vlhkosti, ako aj odolnosť voči rôznym druhom deformácií.

Inovatívne riešenia

Najvyššia kvalita produktov

Moderná technológia

Nízkoemisná technológia výroby

Ekologický prístup

Balenie s ohľadom na životné prostredie

Poskytujeme najlepšie a inovatívne riešenia v oblasti obalov

Fólia bariérová

Najlepšie riešenie v oblasti balenia potravín, zdravotných prostriedkov, parfémov a kozmetických výrobkov

Fólia bariérová je 13-vrstvovou fóliou vytvorenou s cieľom poskytnúť zvýšenú ochranu citlivých potravinárskych, kozmetických a ďalších produktov. Ochrana poskytovaná fóliou je veľmi všestranná – zahŕňa nielen vlhkosť, ale aj fyzické znečistenia a niektoré chemické látky, vrátane vybraných tukov a kyselinových zlúčenín spojených s niektorými potravinárskymi výrobkami. Ide o ideálne riešenie pre firmy hľadajúce efektívnu a jednoduchú ochranu.

Výhody fólie bariérovej

Fólia bariérová má jedinečné zloženie, ktoré znamená, že vo veľa prípadoch bude prakticky nenahraditeľná

Fólia bariérová je cenovo dostupným, pohodlným a bezpečným riešením pre tie odvetvia priemyslu, ktoré kladú špeciálne požiadavky na obalové materiály. Dôležitá bude tiež vynikajúca priehľadnosť a obmedzená vlastná hmotnosť.

1

Vysoká tepelná
odolnosť

Umožňuje použitie fólie bariérovej aj mimo charakteristického teplotného rozsahu pre mnohé klasické obalové fólie bez rizika stratenia ochranných vlastností vrstvy, teda zabezpečujúc produktom plnú bezpečnosť.

2

Vysoká bodová
odolnosť

Odolnosť proti pretrhnutiu, prepichnutiu alebo prerezu je dôležitá, obzvlášť preto, že táto fólia môže byť použitá na balenie potravín vo voľnom výdaji, teda aj produktov, ktorých vonkajšia vrstva mohla poškodiť klasické fólie, čo by viedlo k strate súvislosti ochrany.

3

Odolnosť voči
deformácii

Zvýšená odolnosť voči deformácii predstavuje ďalšiu úroveň ochrany produktov prepravovaných v aktívnej fáze presunu. Prípadné deformácie nie sú trvalého charakteru, preto sa predchádza vytváraniu miest citlivých na poškodenie v obale.

4

Vysoká
tesnosť

Na jednej strane to zabraňuje prenikaniu pachov alebo látok zvonku do chráneného obalu, na druhej strane zabraňuje unikaniu aróm von, vďaka čomu zostáva obal ako celok voči vôni neutrálny.

5

Vysoká odolnosť
voči vlhkosti

Fólia bariérová skvele chráni pred vlhkosťou. Výber vhodných polymérov na jednotlivé vrstvy znamená, že aj pri relatívne malej hrúbke ochrannej vrstvy, je to dobrá ochrana pred výmenou vlhkosti medzi tovarom a okolím.

6

Zvárateľnosť

Fólia bariérová je zvárateľná a zachováva tieto vlastnosti aj v prítomnosti niektorých nečistôt, vrátane aromatických zlúčenín, tuku alebo potravinárskych kyselín. Vytvorené švy sú tesné, trvalé a zabezpečujú vysokú úroveň ochrany.

Vlastnosti a použitie

Fólia bariérová môže byť použitá vo všetkých odvetviach priemyslu

Fólia bariérová sa vyznačuje z hľadiska technológie, čo sa prekladá aj do jej špecifických vlastností.

Vlastnosti fólie bariérovej

Použitie fólie bariérovej

Ďalšie informácie

Je možné personalizovať produkty v obmedzenom rozsahu. Sú dostupné ďalšie možnosti Antifog a lamináty.
Pre získanie podrobných informácií vás pozývame kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom na našom úrade:

+48 790 444 607
[email protected]

Pre zloženie objednávky vás pozývame kontaktovať náš predajný úrad alebo obchodného zástupcu.
Pozývame vás kontaktovať nás telefonicky alebo e-mailom:

+48 790 444 607
[email protected]