Jsme ECO

Klademe velký důraz na ekologické aktivity. Plně si uvědomujeme vliv, jaký může mít výroba fólie na životní prostředí, a proto podnikáme konkrétní kroky směrem k udržitelnému a planetě přátelskému rozvoji.

Ekologie

Staráme se o přírodní prostředí.

Recyklace

Fólie Rolls jsou 100% recyklovatelné.

Idea downgaugingu

Snížení tloušťky fólie.

Dodáváme nejlepší a inovativní řešení v oblasti balení

Ekologie je pro nás důležitá

Pracujeme na zavedení uzavřeného cyklu fólie

V současné fázi aktivně zavádíme inovativní projekty spojené s realizací uzavřeného cyklu stretch fólie. Cílem těchto aktivit je vytvoření systému, který umožní přijímání použité fólie přímo od našich zákazníků. Díky tomu nejen zvýšíme efektivitu recyklace, ale také minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí snížením množství odpadů.

Menší tloušťka stejné vlastnosti

Konsekventně se snažíme o snížení množství používané fólie, což realizujeme výrobou ve výrazně nižších tloušťkách

Tato strategie, známá jako idea downgaugingu, nám nejen umožňuje šetřit suroviny, ale také snižuje množství odpadů vznikajících během výrobního procesu. Díky tomu nejen splňujeme tržní očekávání, ale také aktivně přispíváme k globálním snahám o ochranu naší planety.

Všechny tyto aktivity jsou nedílnou součástí naší mise, která předpokládá nejen dodávání produktů vysoké kvality, ale také péči o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že ekologické povědomí a sociální odpovědnost jsou klíčovými hodnotami, které by měly řídit současný byznys, a proto usilujeme o neustálé zdokonalování našich praxí v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.